Για την πλοήγηση


Ψυχολογική Υποστήριξη ΠαιδιώνΗ Ψυχολογική Υποστήριξη ή Ψυχοθεραπεία αναφέρεται στη θεραπευτική πράξη όπου ο πελάτης και ο θεραπευτής εργάζονται συνεργατικά στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται σε δυο πολύ βασικά χαρακτηριστικά:

Α) Οι σκέψεις μας έχουν μια πολύ καθοριστική επιρροή στα συναισθήματα μας και τη συμπεριφορά μας.

Β) Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τα μοτίβα σκέψης μας καθώς και τα συναισθήματά μας.

Σε ποιόν απευθύνεται:

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι είναι θεραπεία επιλογής σε μια σειρά προβλημάτων όπως οι:

H Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία επίσης ενδείκνυνται για:

Βασικά Χαρακτηριστικά της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας   

1) Φαύλος Κύκλος: Τα γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν την έκλυση σκέψεων συναισθημάτων και συμπεριφορών δημιουργώντας έτσι το φαύλο κύκλο του προβλημάτων

2) Θεραπευτική Σχέση

Κομβικό σημείο στη θεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση. Η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια και η άνευ όρων αποδοχή καθώς και η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου θεωρούνται ζωτικά στοιχεία της προσέγγισης.

3) Συνεργατική Φύση

Οι θεραπευτικοί στόχοι τίθενται συνεργατικά από τον πελάτη και το θεραπευτή. Καμία άσκηση δεν επιβάλλεται από τον θεραπευτή στον θεραπευόμενο.

4) Εστιασμός στο Πρόβλημα

Η πορεία της θεραπείας έχει στόχο τη λύση των προβλημάτων που θέτει ο πελάτης.

5) Διάρκεια-Λήξη της θεραπείας

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια θεραπεία με αρχή, μέση και τέλος και η λήξη της θεραπείας επέρχεται όταν επιλυθούν οι από κοινού συμφωνημένοι στόχοι που έχουν θέσει ο πελάτης με το θεραπευτή.

Κάνει για μένα;