Για την πλοήγηση


Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Αυτισμός Ενηλίκων


Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές , αποτελούν ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν περιοχές της ανάπτυξης όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η φαντασία. Σύμφωνα με το DSM-IV περιλαμβάνουν τις εξής διαταραχές:

Ο Αυτισμός σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρουσιάζεται σε 1 στα 150 παιδιά.Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος μπορεί να είναι εμφανής από το 1ο έτος της ζωής του παιδιού. Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ηλικία των 18 μηνών.

Τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές παρουσιάζουν έκπτωση σε τομείς όπως:

Πιθανές ενδείξεις


Κάποιες από τις πιθανές ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να εντοπιστούν στο παιδί,  αποτελούν τις εξής:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό


Οι δυσκολίες στα παιδιά με αυτισμό διαφέρουν από άτομο σε άτομο ως προς την συχνότητα, την ένταση και την διάρκεια.

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Παρέμβαση


Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Α.Β.Α.)  είναι η κύρια θεραπεία επιλογής για τα παιδιά με αυτισμό, αφού έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά της στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχες.

Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στις ανάγκες, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού και της οικογένειάς του επιτυγχάνεται βελτίωση στις γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του. Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας του και επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον.

Το προσωπικό του κέντρου είναι εκπαιδευμένο στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Α.Β.Α.) από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς.